Công ty Tương Việt Hoa Sen làm lễ Trai Tăng Đặt Bát tại thiền Viện Phước Sơn

Lời dạy của thiền sư Thanh Minh, trích trong đĩa giảng tại chùa Pháp Vân ngày 15/1/2017

https://www.youtube.com/watch?v=1bEw21e2iug

Ý nghĩa của việc trai tăng

Cúng dường vật thực đến chư tỳ kheo, chư tỳ kheo tăng: hạnh của người xuất gia là hạnh khất thực, thời Đức Phật, suốt đời Đức Phật sống bằng hạnh khất thực, hàng ngày Đức Phật ôm bát đi vào trong làng đi khất thực, xin ăn, các đệ tử của Phật cũng thế, bây giờ thời Phật giáo nguyên thủy cũng vậy, ở các nước quốc giáo nhất là nước Miến Điện, Thái Lan… các sư vẫn ôm bát ra đường, vẫn còn duy trì hạnh khất thực như thời Đức Phật.

Hàng cư sĩ tại gia là những hàng Phật tử dâng cúng vật thực, cúng giàng đến chư tỳ kheo, chư tỳ kheo tăng. Việc dâng cúng vật thực sẽ có công đức: dâng cúng vật thực rồi cầu nguyện cái gì đó thì nó sẽ thành tựu, ví dụ: cầu sức khỏe, sống lâu, sắc đẹp, an vui, trong lúc cúng dường, nhất là ngay khi cúng dường, khi chư tăng đụng tay vào mà mình phát nguyện ngay sẽ rất là lợi lạc. Nhất là sự cúng dường như thế mà phát tâm xin được đạt Niết bàn trong ngày vị lai, thì sự cúng dường đó sẽ trở thành bố thí ba la mật.Bất cứ việc gì mà mình làm hướng tới việc thành tựu Niết bàn thì nó mới trở thành ba la mật, nếu chỉ cầu xin những thức khác như là sống lâu, sắc đẹp, an vui…để kiếp sau trở thành người có sắc đẹp, hay là được làm chư thiên thì nó mới chỉ thành tựu nhỏ. Cầu cho con chứng ngộ Niết bàn trong ngày vị lai bởi những việc thiện này… khi nào mình tích lũy đầy đủ 10 ba la mật thì mới thành tựu đạo quả, mà ba la mật đầu tiên chính là bố thí ba la mật. Người nào chưa chứng đắc trong kiếp này chắc chắn sẽ vẫn phải đi luân hồi. Có các ba la mật khác như là trì giới… giữ giới để phát nguyện chứng đắc Niết bàn trong này vị lai… kham nhẫn trong khi ngồi thiền cũng vậy, cần phát nguyện con xin kham nhẫn để chứng đắc Niết bàn trong ngày vị lai… tinh tấn bằng cách tăng dần thời lượng ngồi thiền…Xả tâm ba la mật thì không bị dính mắc vào cuộc đời này.

Đặt bát cúng dường có thể hồi hướng công đức cho mình, cho người thân đã quá vãng… đặt bát cúng dường mà những người chung quanh nói “sadhu = lành thay”, cũng được hưởng phước, như thế là mình chia phước cho những người chung quanh, những người chung quanh cũng được hưởng phước như người tín chủ chính và có khi còn hơn vì phước tuỳ hỉ rất quan trọng, khi người khác làm phước mà mình tùy hỉ theo mình sẽ hưởng được loại phước báu quí hóa đó. Khi mình đang làm pháp thí cúng dường mà có người thân đã quá vãng đi theo mình mà mình không nhìn thấy họ, họ tùy hỉ theo thì họ sẽ được phước theo…(đây có thể là lý do chính theo Phật giáo nguyên thủy nhà có người mới mất họ lập tức đi lên chùa trai tăng đặt bát liền để hồi hướng phước cho người mới quá vãng, để cầu phước cho người thân mới mất, sư Trung Thiện kể: ở Thái Lan có truyền thống, hễ nhà có người mới mất là tìm một thanh niên rồi cho người đó đi xuất gia gieo duyên 3 tháng, hồi hướng phước cho người mới mất, NT). Người thân của mình không có mặt khi đặt bát, mà khi mình về nhà kể cho nghe chuyện mình làm phước và nói chia phước cho họ và họ tùy hỉ với việc làm của mình, thì họ cũng được hưởng phước. Có những người chưa được sang các cảnh giới khác, họ vẫn được hưởng phước báu của việc làm của mình mà được nhẹ nhõm theo. Vị sư thọ dụng mà giới hạnh càng tinh nghiêm, người dâng cúng càng được nhiều phước báu hơn.

Mình cúng dường thì nên mở rộng lòng hồi hướng phước đó cho khắp tất cả thì tốt hơn, nên hồi hướng với tâm rộng mở, hồi hướng tới tất cả thân bằng quyến thuộc của mình đã quá vãng và với tất cả các chúng sinh và nếu ai tùy hỉ theo thì họ đều được nhiều phần lợi ích.

Sư Thư thì trả lời, nội dung: Đơn giản là không ai đặt bát, chư tăng sẽ đói không hành đạo được. Chư tăng tu theo chánh Pháp nguyên thủy của Đức Phật không tự nấu ăn được nên cần có người đặt bát. Và "cho ăn là cho lực", không chỉ là chư tăng mà là bất kỳ ai cần ăn.

Cách đặt bát: các món ăn nấu sẵn đặt vào bát cho chư tăng khi chư tăng đi ngang qua, lúc đó mình phải đứng thành kính và bỏ chân khỏi dép. Thỉnh thoảng mới có cơ hội làm phước thì có thể nhân một sự kiện như thế mình có thể cúng dường đồ ăn khô, những thứ có thể ăn những bữa khác, hoặc mang về nấu ăn thì chư tăng có thể hoan hỉ thọ nhận rồi đưa cho người hộ tăng đi theo mang về chùa, cất để sử dụng dần và họ sẽ thay mặt bạn dâng chư tăng hàng ngày những vật thực đó. Có những người dâng cúng tịnh tài (tiền sạch) để xây chùa thì họ cũng nhân ngày đặt bát mà dâng luôn một thể. Có 3 cách đặt bát ngày nay thường được sử dụng…

Công ty Tương Việt Hoa Sen làm lễ Trai Tăng Đặt Bát tại thiền Viện Phước Sơn

Công ty Tương Việt Hoa Sen đã tổ chức lễ Trai Tăng Đặt Bát tại Thiền Viện Phước Sơn. Điều này thể hiện sự quan tâm và tôn trọng của công ty đối với văn hóa truyền thống và tôn giáo của đất nước.

Lễ Trai Tăng Đặt Bát là một trong những hoạt động truyền thống của Phật giáo, được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm. Trong lễ, người Phật tử thường đến chùa, tự tụng kinh, cúng dường, và thưởng thức các món ăn chay được chuẩn bị trước đó.

Việc công ty Tương Việt Hoa Sen tổ chức lễ Trai Tăng Đặt Bát tại Thiền Viện Phước Sơn là một hành động đẹp, góp phần tôn vinh và duy trì giá trị văn hóa truyền thống của đất nước.