Tương Việt Hoa Sen Cơ Sở Gia Lai Phấn Đấu Đạt Những Chỉ Tiêu Đề Ra Năm 2024

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku đã hoạt động trở lại với tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết tâm hoàn thành, phấn đấu thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong đó có Tương Việt Hoa Sen

Mặc dù ở thời điểm hiện tại, tuy chưa nhận được nhiều đơn hàng nhưng Tương Việt Hoa Sen đã sớm dự tính phương án, tìm hiểu nhu cầu thị trường nhằm chủ động trong việc đổi mới, điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế chung của thành phố. 

Cùng theo dõi những hoạt động tiếp theo của Tương Việt Hoa Sen qua Website hoặc Fanpage nhé!