Tương Việt Hoa Sen - Sản Phẩm Nông Nghiệp Nông Thôn Tiêu Biểu

Hiện nay, Đồng Nai có khoảng 250 sản phẩm được công nhận Sản phẩm Nông nghiệp Nông thôn Tiêu biểu cấp tỉnh. Nhiều sản phẩm trong số đó đã trở thành sản vật của địa phương, ngày càng được nhiều người tiêu dùng gần xa tin dùng, trong đó phải kể đến các sản phẩm của Tương Việt Hoa Sen.

Cùng theo dõi những hoạt động tiếp theo của Tương Việt Hoa Sen qua Website hoặc Fanpage nhé!